CUSTOMIZATION

บริการดัดแปลงสินค้าตามความต้องการ

DLX พร้อมร่วมมือกับลูกค้าในการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามให้เหมาะสมกับการทํางาน และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุดในการช่วยเพิ่มความสามารถในการทํางาน

การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

CUSTOMIZED TRUCK

AS YOUR REQUIREMENT

การดัดแปลงตัวรถตามความต้องการ

เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อใช้ใน
ห้องเย็นอุณหภูมิไม่เกิน -25 องศา
ติดตั้งสายรัดสำหรับถังพลาสติก
ติดตั้งโรลเลอร์บนโต๊ะปรับระดับ
ขยายหน้าโต๊ะปรับระดับ
ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
เปลี่ยนงาให้เหมาะสมกับสินค้าที่ใช้งาน
ขยายขาหรืองาของรถทุกชนิด
เพื่อให้เหมาะสมกับพาเลทของลูกค้า
ต่องายาวได้สูงสุด 200 ซ.ม.
ตัดงาได้สั้นสุด 45 ซ.ม.
ขยายงากว้างจนถึง 150 ซ.ม.
ลดงาแคบลงจนถึง 30 ซ.ม.