5 วิธีดูแลรถลากพาเลทหลังจากใช้งาน

DLX แจก 5 วิธีการดูแลรถลากพาเลทหลังใช้งานเสร็จ

1. เช็คความสมบูรณ์ของรถลากพาเลท ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ 
2. เช็คการรั่วซึมของกระบอกไฮดรอลิค
3. เช็ดและทำความสะอาดล้อรถ หลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง
4. เช็ดทำความสะอาดตัวรถหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
5. เมื่อใช้งานเสร็จควรนำรถจอดไว้ในที่ร่ม 
(❌ ไม่ควรนำรถลากพาเลทจอดตากแดด ตากฝนไว้นานๆ อาจทำให้ซีลยางเสื่อมและเกิดสนิมได้)