10 Checklists ควรตรวจสอบก่อนสั่งซื้อรถโฟล์คลิฟท์

DLX ช่วยแนะนำ 10 ข้อสำคัญที่ควรเช็ค ก่อนซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ทั้งความเหมาะสมของหน้างาน และความสมบูรณ์ของตัวรถ

จุดที่ 1: เช็คความกว้างของช่องวิ่งรถโฟล์คลิฟท์

จุดที่ 2: เช็คความสูงของประตูเข้าโกดัง

จุดที่ 3: เช็คความสมบูรณ์รอบตัวรถ

จุดที่ 4: เช็คส่วนประกอบด้านใน

จุดที่ 5: เช็คระบบเบรก

จุดที่ 6: เช็คการยกขึ้น-ลง ของงา

จุดที่ 7: เช็คการขับเคลื่อนพวงมาลัย

จุดที่ 8: เช็คระบบเสียงแจ้งเตือน

จุดที่ 9: เช็คเสียงแตร

จุดที่ 10: เช็คระบบไฟ